CAMBRIDGE Program

Pedagógusaink munkáját angol nyelvű pedagógusok egészítik ki, kik a nemzetközi program mellett a Cambridge gyermek angol nyelvi oktatást is végzik.

Minden csoport állandó óvodapedagógusokkal rendelkezik, angol nyelvű pedagógusaink pedig “forgó” rendszerben működnek, vagyis minden héten más csoporthoz vannak beosztva, ezáltal biztosított minden csoport megfelelő nyelvi akcentusi képzését is.

Az angol nyelv használata napi szintű, vagyis a gyermekek folyamatos nyelvi képzése biztosított, a gyermekek a napi foglalkozások és játékok közben, szinte észrevétlenül ismerkednek meg és veszik fel az idegen nyelvet,  mely természetesen veszi őket körül és mindennapjuk állandó részévé válik.

Az idő múlásával a gyerekek egyre kényelmesebben érzik magukat az angol nyelvű környezetben, megismerik az angol szász szokásokat, ünnepeket, párhuzamosan a magyar hagyományokkal, dalokat és meséket tanulnak, elsajátítják azokat az alap tudnivalókat, amelyek későbbi iskolai tanulmányaikhoz s tanulmányaikhoz szükségesek.

A napi szintű angol kommunikációra lassan, szilárd alapokra építve – fokozatosan térünk át a gyermekekkel.

CAMBRIDGE English Sports Kindergarten – CAMBRIDGE Angol Nyelvi Sportóvoda egyben a British Council Cambridge Young Learners English Tests Nyelvvizsgára való Felkészítő és Előkészítő Központja.

Gyermekeink óvodai angol oktatása szintenként működik, óvodai életük végén (7 év)  lehetőségük nyílik a Cambridge Young Learners English Tests elnevezésű nyelvvizsgákra való felkészítésére és a nyelvvizsga záró tesztjeire. Angol nyelvű oktatási módszereink – meglévő pedagógia programunk mellett – célirányosan erre épülnek, az oktatás saját anyanyelvi pedagógusainkkal történik.

Minden óvodás gyermekünk részére – megfelelő szintű- saját Cambridge óvodás angol csomagot biztosítunk, mely tartalmazza a tananyagokat és CD-t. (0. előkészítő csoportunk – csoportos csomag) Ennek segítségével otthon is nyomon követhető és segíthető a gyermekek angol nyelvi fejlődése.

Angol nyelvű pedagógusaink a Cambridge oktatási módszerek elvárásainak és tanmenetének megfelelően adják le a tananyagokat.

Cambridge programunk  szintjei

Ezen nyelvvizsgák a British Council – Cambridge ESOL azon nyelvvizsgáinak első lépcsőfoka, mely gyermekek részére lett kifejlesztve. Mindhárom szinten a vizsga három részből áll: írott szöveg értése/íráskészség, hallott szöveg értése és beszédkészség felmérés.

Minden vizsgázó nyelvvizsga bizonyítványt kap, melynek célja a vizsgázók meglévő ismereteinek elismerése. A gyermekvizsgáknak nem az a céljuk, hogy kiemeljék a vizsgázók hiányosságait, hanem hogy kihangsúlyozzák, hogy mire képesek.

A Cambridge Young Learners English Tests nyelvvizsgáit ajánljuk minden gyermekünknek és szüleiknek, aki

  • egy külső megerősítést szeretne, hogy milyen szinten áll a gyermek angoltudása.
  • gyermekeink rutint szereznek a vizsgával kapcsolatosan, ezzel elősegítve iskolai „szereplésüket”
  • vizsgahelyzetekben magabiztosabbak, nyugodtabbak lesznek
  • szilárd alapokat és jó belépőt szeretnének egy emelt szintű gimnáziumi felvételhez

 

Education structure

Our curriculum is broken down into segments referred to as Key Stages.

Key Stage Age Place Year Groups Aim
Early Years Foundation Stage 2 – 3 CAMBRIDGE International Sports Kindergarten Némo Group end of the year evaluation
Key Stage 1 3 – 4 CAMBRIDGE International Sports Kindergarten Suzy Group end of the year evaluation
Key Stage 2 4 – 5 CAMBRIDGE International Sports Kindergarten Garfield Group half year evaluation, end of the year final test
Key Stage 3 5 – 7 CAMBRIDGE International Sports Kindergarten Stuart Group half year evaluation, end of the year final test
Key Stage 1 7 – 8 CAMBRIDGE Budapest Language School Prepare course – Cambridge Young Learners English Tests Starters Exam
Key Stage 2 8 – 11 CAMBRIDGE Budapest Language School Prepare course : Cambridge Young Learners English Tests Movers Exam
Key Stage 3 11- 12 CAMBRIDGE Budapest Language School Prepare course : Cambridge Young Learners English Tests Flyers Exam

Pedagógiai program

A CAMBRIDGE Angol Nyelvi Sportóvoda Vezetősége a gyermekek magas szintű értelmi fejlesztésére törekszik, a pedagógia és a nevelési programban meghatározott és előírt feltételek szerint működik. Óvodánk a pedagógia és sportoktatás képzési rendszeréhez szigorúan igazodva a homogén csoportok elkötelezett híve, miszerint nincsenek vegyes csoportjaink, minden gyermekünk az életkora és tudásszintje alapján van csoportba sorolva. Csoportjaink között átjárhatósági lehetőség van.

Iskolai fejlesztő szakmai programunk keretében óvodánkban az iskolai éveket megelőző 0. évfolyami csoport – Pre-School Group – végzi tevékenységét, fejlesztő pedagógusok irányításával. Ebben a csoportban kiemelt szerepet kap a gyermekek iskolára való felkészítése óvodánk által jóváhagyott Cambridge Pre-School package / iskola előkészítő csomag és számítástechnikai fejlesztő szoftverek alapján.

Minden Pre-School csoportban lévő szülő szoros kapcsolatban áll fejlesztő pedagógusainkkal, mely alapján kerül közös döntésre a gyermekek megfelelő iskolába való bekerülése.

CAMBRIDGE Angol Nyelvi Sportóvoda a magyar – mint anyanyelv helyes kifejezése mellet  a korai angol nyelvi környezet megteremtését tekinti.

Angol és magyar pedagógia oktatási anyagaink oktatási szakértőnk által jóváhagyott CAMBRIDGE Pedagógia és Nevelési Program alapján és azon keretein belül történik kidolgozott éves, havi, heti és napi fejlesztésekben, féléves és éves szintű fenntartói ellenőrzéssel.

Oktatási programunkba integrálva az angol nyelv megismertetését, az angol-magyar kétnyelvűség megalapozását,  nyelvi készség kialakítása meghatározott alapszókincs és beszédpanelek elsajátítása révén szerepel.

 

A Cambridge Angol Nyelvi Sportóvoda csoportelosztása:

Key Stage Age
Early Years Foundation Stage 2 – 3
Key Stage 1 3 – 4
Key Stage 2 4 – 5
Key Stage 3 / Pre-School Group 5 – 7

Key Stage 1 (3 – 4 year)

Ebben a csoportban szervezett játék-programmal dolgozunk, melyben a napi tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermeki közösségben történő szocializációra, játékra és fejlődésre.

A csoportszobai környezetben kreatív és szórakoztató módon kézműves tevékenységekkel fejlesztjük a finom motorikát, sokat zenélnek és énekelnek a gyerekek, a nagymozgásos tevékenységet pedig sport tevékenységgel fejlesztjük.

Key Stage 2 (4 – 5 year)

Ebben a korcsoportban a tematikusan szervezett játék-program folyik, melyben a napi tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermeki közösségben történő szocializációra, játékra és fejlődésre.

Folytatjuk a finom motorikus fejlesztést kézműves tevékenységek, valamint bevezető zsírkréta-, és ceruza-munkák segítségével, a nagymozgást pedig tornával, sok mozgással fejlesztjük.

Életkoruknak megfelelő élményekre tesznek szert többek között játékos dramatizálás, játék járművek és mászókák, kirakók, építőkockák használata révén, illetve lehetőségük nyílik beszélgetésre és egyszerű mesék hallgatására.

Key Stage 3 (5 – 6 year)

Ebben a csoportban ismerkednek meg és foglalkoznak a gyerekek olvasás- illetve írás-előkészítő tevékenységekkel, melyek elvezetik őket az olvasás és az írás elsajátításához.

Felfedezik az írott nyelv gyakorlati alkalmazását: értelmes szavak felismerését gyakorolják, és próbálkoznak saját nevük leírásával. Számfogalom – előkészítő gyakorlatokkal – csoportosítással, számolással és összepárosítással – sajátítják el a későbbi matematikai feladatmegoldás alapjait.

Megismerkednek az alapvető matematikai fogalmakkal és erősödik problémamegoldó képességük. Fejlődik a koncentrációjuk, memorizálnak és felismernek tárgyakat forma,  szín és méret alapján.

Az ötéves gyerekekben egyre élénkebb az érdeklődés közösségük és környezetük iránt, valamint gondolkodásuk egyre bonyolultabb összefüggésekre képes, mely megköveteli a memóriájuk és a finom motorikus készségeik fejlődését.

0. Class / Pre-School Group (5 – 7 year)

Ez a magas szintű program integrált, tematikus megközelítést alkalmazva fedi le a nyelv, matematika, természettudományok, társadalomtudományok, művészetek, számítógép, zene, dráma, testnevelés tárgyköreit.

Folytatódik az olvasás- illetve írás-előkészítő tevékenységek, betűk, számok írása, helyes ceruzafogás fogalma, használat.

A hatéves gyerekek aktívak, verbális önkifejezésük egyre hangsúlyosabb szerepet kap, feltámad bennük az érdeklődés a játékok és játékszabályok iránt, mely élmények révén új fogalmakat és problémamegoldó készségeket sajátítanak el. Ennek következtében az aktív tevékenységek és a kísérletezés jobban illik ehhez az életkorhoz, mint a mechanikus, asztal melletti munka.

Nagy hangsúlyt fektetünk – logopédus bevonásával – a helyes nyelvhasználat, elsősorban az angol nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára –, valamint a magyar nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára. Megismertetjük Magyarország hagyományait, történelmét és kultúráját az oktatást és társas együttlétet célzó, rendszeres kirándulások révén.

Programunk külön részeként kiemelten jelen van az iskola-előkészítő képzési tevékenység.

Egyénenként – az óvoda által biztosított  iskola előkészítő tancsomagokkal  rendelkeznek (angol, matematika, ének-zene, természet- és társadalom ismeret, informatika), mely segítségével készülnek gyermekeink az iskolai életre.

Erkölcstani nevelésünk keretében kiemelt figyelmet fordítunk a tegeződés-magázódás oktatására és elsajátítására.

Fejlesztő pedagógia csomagok:

  • Cambridge Pre-School csomag
  • Iskola előkészítő fejlesztő szoftverek (IKT oktatás)

A CAMBRIDGE Nemzetközi Sportóvoda egyéni fejlesztő programjai igazodnak az egyes gyerekek egyedi képességeihez és fejlettségi szintjéhez.  Alapos felkészítést biztosítunk öt-hétéves gyermekeink számára, hogy zökkenőmentes legyen az átállásuk és beilleszkedésük a választott nemzetközi, két tannyelvű vagy magyar iskolában.

CAMBRIDGE Angol Nyelvi Sportóvoda PreSchool programja biztosítja a  gyermekek emelt szintű képzését és fejlesztését,  ezzel hozzásegítve az itt megalapozott  tudásukat nemzetközi iskolákban, angol nyelvi tagozatos és  emelt szintű sport iskolákban.

Nemzetközi, angol nyelvi tagozatos és sport iskolák melyben gyermekeink tanulmányaikat folytathatják:

 

Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Cím: Budapest, Kápolna tér 4, 1105

www.janikovszky.net

ISB – International School of Budapest

Konkoly-Thege Miklós út 21

www.isb.hu

SEK Budapest International School

Magániskola

Hűvösvölgyi út 131

www.budapest.iesedu.com

Britannica International School

Kakukk út 1-3

www.britannicaschool.hu

GreaterGrace International School, Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 22b

www.ggis.hu

International Christian School Of Budapest

Ifjúság út 11

www.icsbudapest.org

Amerikai Nemzetközi Iskola

2094 Nagykovácsi

www.aisb.hu

Sportiskola:

Gloriett Sportiskolai Általános Iskola

Cím: Budapest, Tövishát u. 8, 1186

www.gloriettsuli.hu

Sport program

Óvodánk a MOB – Magyar Olimpiai Bizottság – a Magyar Úszószövetség és Tornaszövetség utánpótlás keret nevelését folytatja.

Két szakosztály működik óvodánkban, melyben mindkét sportág kiemelt képzéseként magas óraszámú oktatást foglal magában, diplomás, mester edzőkkel.

A  sportági szakosztályba való kerülés  a gyermek beiratkozását követően kerül kiválasztásra:

Úszó Szakosztály

Ritmikus Gimnasztika Szakosztály

Úszó Szakosztály

Úszó szakosztályi képzések:

Edzések:

  • heti 3x – úszás oktatás

Helyszín: Kocsis Sándor Sportközpont – Újhegyi Uszoda

Az úszás az egyetlen a sportok közül, amely nem terheli a csontrendszert – elsősorban a gerincoszlopot – és nem hogy gátolja, de elősegíti a növekedést. Az úszás arányosan fejleszti a test minden izmát, fejleszti a keringést, a hajszálérrendszer kialakulását. Az úszás, mint alapsport elősegíti a sportoláshoz szükséges laza izomzat kifejlődését. A felsoroltak miatt más sportágakban is könnyebb a fejlődés

3-6 éves időszak épp oly érzékeny a fejlődésében, mint az első gyermeki évek, hiszen csontozatuk erősödik, növekedésnek indul, ezzel együtt izomzata is fejlődik, közösségbe kerül, és elkezdi kialakítani társas kapcsolatait is.

Ebben az életszakaszban kialakított rendszeres tevékenységek meghatározzák a gyermek életvitelét, ezért az úszásnak nem szabad hiányoznia ebből az életkorból sem. Ezt tartva szem előtt alakítottunk ki úszás fejlesztő tanmenetünket, egy olyan speciális vízi foglalkozási szisztémát, képzési módszertant, amely alkalmazásával ez a korosztály játszva tanulhat a vízben látványos fejlődése mellett.

Az úszó mozgás harmonikus, összerendezett, ezáltal a gyermek mozgása is koordinált lesz, ami jótékonyan hat a lelki folyamatokra is. Az összerendezettségnek köszönhetően az esztétikai érzéket is fejleszti. Az értelmi nevelés részeként szorosan kapcsolódik a szabályok betartása, ezek ismerete, az országos és nemzetközi szintekről való tájékozottság és az ebben való jártasság.

Úszás során a gyermek személyiségfejlődésen megy keresztül: fejlődik a kitartás, motiváció, önfegyelem, önbizalom, fájdalomtűrés. Az állóképesség lelki tényezői közé tartozik a monotónia tűrés, a tartós érdeklődés, a motivációs bázisok és a hosszantartó figyelem. Az állóképesség alapja a kitartás, önfegyelem és a küzdőképesség.

Úszás fejlesztő programunk heti 3-4 vízi edzést és heti 1  szárazföldi edzést foglal magában.

Száraz edzésünk a  vízben végzett mozdulatok, tartások előkészítése, fejlesztése és erősítése diplomás edzőkkel.

Úszás sportképző program felépítési rendszere

I. Level
Suzy Group
Age: 3 – 4

II. Level
Stuart Group
Age: 4 – 5

III. Level
Pre-School Group
Age: 5 – 7

Vízhez szoktatás
kis vízben

Vízhez szoktatás
mély vízben

Vízhez szoktatás
mély vízben

– merülés
– levegővétel, kifújás
– lebegés
– siklás
– vízbeugrások
– vízi játékok
– merülés
– levegővétel, kifújás
– lebegés
– siklás
– vízbeugrások
– fejesugrás alapgyakorlatai
– vízi játékok
– merülés
– levegővétel, kifújás
– lebegés
– siklás
– vízbeugrások
– fejesugrás
– vízi játékok
– rajt, forduló
– versenyekre való mentális felkészítés
– versenyek

 Úszásnemek tanítás
Kis vízben

Úszásnemek tanítás
Kis vízben

Úszásnemek tanítás
Mély vízben

  – hátúszás alapelemeinek ismerete  – hátúszás (kar, lábtempó)
– gyorsúszás (kar, lábtempó)
– mellúszás (lábtempó)
  -mellúszás
-gyorsúszás
-hátúszás

Ritmikus Gimnasztika Szakosztály

RG szakosztályi képzések:

Edzések:

  • heti 2x – ritmikus gimnasztika edzés
  • heti 1x – balett oktatás

Helyszín: Cambridge óvoda tornaterme

A CAMBRIDGE Angol Nyelvi Sportóvoda egyben a Magyar Tornaszövetség tagóvodája – Ritmikus Gimnasztika Szakosztály utánpótlás kerete nevelkedik, edzői diplomával rendelkező mesteredzők irányításával.

Fő célkitűzésünk a sport szeretetének a megismertetése, az egészséges életmódra való nevelés. Gyermekeinkkel éves terv alapján mesteredzők foglalkoznak, edzés anyaguk kiegészítve balett oktatással. Az edzők a gyermekekkel játékos formában megismertetik a Ritmikus Gimnasztika alapelemeit, majd később a szerenkénti technikai elemeket is.

Fejlesztik állóképességüket, tartásukat, izomzatukat. Ez a két sport az alapja minden sportnak, mert mindazokat az előnyöket biztosítja, amire egy egészséges kisgyermeknek szüksége van és szüksége lehet a későbbiek folyamán.

A sportágak mozgás anyaga biztosítja a harmonikus testi fejlődést, biztosítja a helyes testtartást., a tudatos mozgások kialakulását, fejleszti a ritmusérzéket és koordinációs készséget. Leginkább alkalmas a test alapképzésére, ezáltal a későbbiek folyamán bármilyen más sport űzésére is kiváló alapot nyújt. Tehetséges gyermekeinknek lehetőségük van bemutatókon részt venni, Ovi-Suli Bajnokságon és a budapesti területi Diákolimpián később az Országos Diákolimpián való részvételhez is. Elsődleges célunk az egészséges életmódra való nevelés és oktatás, korai tehetségek kiemelése, utánpótlás keret nevelés.  Ritmikus Gimnasztika és balett edzéseink óvodánk erre a képzési területre felszerelt tornatermében folynak.

Sportszakosztályi képzéseken felül – fakultatív programként – lehetőség nyílik :

  • Birkózás, show-dance, korcsolya, lovaglás, tenisz sportképzésekre